Deutsches Geschlechterbuch. Genealogisches Handbuch bürgerlicher… / Deutsches Geschlechterbuch. Genealogisches Handbuch bürgerlicher… PDF

Pierwszymi herbarzami były role herbowe sporządzane od XIII deutsches Geschlechterbuch. Genealogisches Handbuch bürgerlicher… / Deutsches Geschlechterbuch. Genealogisches Handbuch bürgerlicher… PDF. W Polsce rolę tę pełnią rekognicjarze poborowe z wyciśniętymi pieczęciami szlachty danej ziemi.


Författare: .
Stammfolgen deutscher bürgerlicher Familien bis zur Gegenwart

Później pojawiły się herbarze sporządzane w trakcie specjalnych lustracji przeprowadzanych przez heroldów, dla sprawdzenia legalności i poprawności używania herbów. Jan Karol Dachnowski Herby szlacheckie w ziemiach pruskich ok. Jan Karol Dachnowski Poczet możnego rycerstwa polskiego ok. Kacper Niesiecki Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.

Stanisław Józef Duńczewski Herbarz wielu domów Korony Polskiej i W. Wojciech Wielądko, Heraldyka, czyli opisanie herbów w jakim który jest kształcie oraz familie rodowitej szlachty polskiej i W. Leonhard Dorst:Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels im souverainen Herzogthum Schlesien, der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz, t. Nikołaj Iwanowicz Pawliszczew, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony, t. Emilian von Zernicki-Szeliga Der Polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien, Verlag von Henri Strand, Hamburg 1900. Franciszek Piekosiński: Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich.

Tadeusz Gajl: Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku. Stanisław Łoza Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie z okolicach Warszawa: Wydawnictwo i Druk Zakładów Graficznych Galewski i Dau, 1934. Egzemplarz istnieje w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Urodzony Piotr Nałęcz Małachowski ,,ZBIOR NAZWISK SZLACHTY z Opisem Herbów własnych Familiom zoftaiącym w Kroleftwie Polfkim, i Wielkim Xięstwie Litefwkim. Leszek Wierzchowski, Sławomir Leonard Wysocki Herbarz.

Nadania godności szlacheckich i arystokratycznych w Polsce 1992 – 1995. Deutsches Geschlechterbuch, 1889 – 1943 jako Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien, od 1956 jako Das Deutsche Geschlechterbuch – rodziny mieszczańskie i chłopskie z dawnych terenów Rzeszy. Johann Siebmachers Wappenbuch – rody szlacheckie dawnego Świętego Cesarstwa, wydawany od 1605. Zjednoczonego Królestwa, ze spisem rycerzy, często z informacjami genealogicznymi. Juliusz Karol Ostrowski:Księga herbowa rodów polskich Cz.